จุดกำเนิดของ แอนดี วาร์ฮอล (Andy Warhol) ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในวงการ Pop Art

จุดกำเนิดของ แอนดี วาร์ฮอล (Andy Warhol) ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในวงการ Pop Art

ศิลปินนักวาดภาพซึ่งโด่งดังที่สุดในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 และได้รับการยอมรับว่าทรงอิทธิพลอย่างมาก จนถูกขนานนามว่า “กอดฟาเธอร์ ออฟ ป๊อป (Godfather of Pop)” หรือ เจ้าพ่อแห่งป็อป ที่ไม่ได้มีความหมายแต่เพียงอิทธิพลในแวดวงของศิลปะที่เรียกกันว่า “ป็อป อาร์ต (Pop Art)” เป็นความเคลื่อนไหวทางศิลปะที่เกิดจากการสื่อสารด้วยภาษาภาพ ซึ่งกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกโดยอาศัยความนิยมร่วมสมัยของช่วงเวลานั้นๆเป็นสื่อกลางเท่านั้น แต่หมายถึงอิทธิพลแห่งยุคสมัยที่วัฒนธรรมสมัยนิยมหรือ “ป็อป คัลเจอร์ (Pop Culture)” โดดเด่นที่สุด คือตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ไปจนกระทั่งถึงช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ซึ่งถือเป็นช่วงที่กระแสวัฒนธรรมป็อป ที่มาจากคําว่า ป็อปปูลาร์ (Popular) หรือสิ่งที่อยู่ในความนิยมที่แพร่กระจายอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนในสังคม ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนกระทั่งหลับตาลงในค่ำคืนนั้นก็ล้วนถูกกล่อมเกลาด้วย กระแสป็อปทั้งสิ้น Continue reading จุดกำเนิดของ แอนดี วาร์ฮอล (Andy Warhol) ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในวงการ Pop Art