Andy Warhol กับการก้าวเข้าสู่วงการหนังใต้ดินและการแสดงศิลปะแบบมัลติมีเดีย

Andy Warhol

ในปี ค.ศ. 1963 แอนดี วาร์ฮอล ได้เริ่มหันมาสนใจงานใหม่บ้างก็คือการทําภาพยนตร์ เมื่อเขาได้พบกับ เจอราร์ด มาลังกา (Gerard Malanga) ช่างภาพที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงภาพยนตร์มานาน ทําให้เขาคิดจะเข้ามาสู่วงการนี้บ้าง จึงได้ชักชวนมาลังกาให้เข้ามาร่วมสร้างภาพยนตร์กับเขาที่แฟคตอรี ภาพยนตร์ที่แอนดีสร้างนั้นเป็นภาพยนตร์แนวศิลปะที่เน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเรื่องราวที่นับเป็นจุดเริ่มต้นแรกๆของภาพยนตร์แนวนี้ซึ่งรับอิทธิพลทางความคิดจากเขาอีกมากมายหลายเรื่อง และยังเป็นแรงจูงใจให้แก่นักสร้างหนังอิสระที่ไม่จําเป็นต้องคอยมองหาบริษัทใหญ่ที่ ผูกขาดวงการมาสนับสนุนให้ถือกําเนิดขึ้นมาอีกมากมาย Continue reading Andy Warhol กับการก้าวเข้าสู่วงการหนังใต้ดินและการแสดงศิลปะแบบมัลติมีเดีย