Andy Warhol กับการเดินทางของชีวิตผ่านศิลปะสไตล์ป็อปอาร์ตในแวดวงต่างๆ

Andy Warhol Art

ในปี ค.ศ. 1972 รัฐบาลของประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) ได้มีนโยบายเปิดสัมพันธ์กับรัฐบาลของ เหมา เจ๋อ ตง (Moa Tse Tung) ผู้นําแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครั้งแรก ข่าวนี้นับว่าเป็นข่าวใหญ่แห่งทศวรรษเลยทีเดียว เนื่องจากความขัดแย้งในระบอบปกครอง ระหว่างทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์ที่ทําให้สองประเทศนี้ตัดความสัมพันธ์กันในทุกด้านมาเป็นเวลานาน ซึ่งจีนก็ปิดประเทศไม่คบหาใคร ยกเว้นประเทศค่ายคอมมิวนิสต์ด้วยกัน การเปิดสัมพันธ์กันระหว่างทั้งสองครั้งนั้นจึงสร้างความน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง Continue reading Andy Warhol กับการเดินทางของชีวิตผ่านศิลปะสไตล์ป็อปอาร์ตในแวดวงต่างๆ