Magestic 12 แผนปฏิบัติการลับยูเอฟโอ-เอเลียน

Majestic 12

กล่าวถึงเรื่องจานบินหรือ ยูเอฟโอ (UFO) กับเรื่องมนุษย์ต่างดาว หรือ เอเลียน (Alien) แล้ว ไม่ว่าจะมีการพูดถึงในโอกาสไหนๆก็ตาม ก็มักมีการพาดพิงไปถึงชื่อชื่อหนึ่งคือ “แมเจสติค 12 (Majestic 12)” อยู่เป็นประจํา แมเจสติค 12 เป็นชื่อของแผนปฏิบัติการลับขั้น “ลับสุดยอด” แผน หนึ่งของรัฐบาลสหรัฐฯ

โดยเชื่อกันว่าแผนปฏิบัติการลับนี้เป็นคําสั่งโดยตรงจากประธานาธิบดี แฮร์รี เอส. ทรูแมน (Harry S. Truman) ที่ขึ้นดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1945 ถึง ค.ศ. 1953 และยังคงดําเนินการต่อมาจนถึงสมัยของ ดไวท์ ดี. ไอเซนฮาวร์ (Dwight D. Eisenhower) ซึ่งดํารงตําแน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯสืบต่อมานับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1953 ถึง ค.ศ. 1961 กระทั่งถูกยกเลิกไปในสมัยของ จอห์น เอฟ. เคนเนดี (John F. Kennedy) ประธานาธิบดีสหรัฐฯที่ขึ้นรับตําแหน่งต่อจากไอเซนฮาวร์ Continue reading Magestic 12 แผนปฏิบัติการลับยูเอฟโอ-เอเลียน