ศิลปะบนกระป๋องซุปตราแคมป์เบลล์ (Campbell) สัญลักษณ์ของป็อป คัลเจอร์

Campbell's Soup by Andy Warhol

ศิลปะ ป็อป อาร์ต เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีความตื่นตัวของกระแสวัฒนธรรมใหม่ซึ่งมากับความเจริญด้านเทคโนโลยี ธุรกิจบันเทิง และการโฆษณา รวมถึงการเติบโตของตลาดการ์ตูนด้วยเช่นกัน เพื่อสนองความต้องการของสังคมยุคใหม่ที่แวดล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้ทุกวี่ทุกวัน จึงอาจ กล่าวได้ว่าศิลปะ ป๊อป อาร์ต ก็คือเครื่องบันทึกเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ เช่น เหตุการณ์ที่โด่งดังในช่วงเวลานั้น แฟชั่นที่กําลังได้รับความนิยม ดาราที่กําลังเป็นที่ชื่นชอบ หรือสินค้าที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในช่วงเวลานั้น จนดูคล้ายกับเป็นภาพโฆษณาที่ล้อความนิยมต่างๆไปตามยุคสมัย Continue reading ศิลปะบนกระป๋องซุปตราแคมป์เบลล์ (Campbell) สัญลักษณ์ของป็อป คัลเจอร์