แถลงการณ์จากรัฐบาลเรื่องเหตุการณ์จานบินตกที่เมืองรอสเวลล์ (Roswell)

แถลงการณ์จากรัฐบาลเรื่องเหตุการณ์จานบินตกที่เมืองรอสเวลล์ (Roswell)

หลังจากที่ แม็ค บราเซิล นําเรื่องวัตถุลึกลับไปเปิดเผยให้คนในเมืองทราบไม่นานนัก เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงของคนทั้งเมือง จนไม่มีใครสนใจเรื่องอื่นอีกแล้วนอกจากเรื่องวัตถุลึกลับที่ตกลงที่รอสเวลล์นี้ และจากการพูดกันไปมาในที่สุดจึงทราบกันว่าในวันก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น 2 วัน ครอบครัววิลมอต (Witmot) ได้เห็นปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเหนือรอสเวลล์ก่อนแล้วตอนช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. คืนวันนั้น พวกเขาเห็นวัตถุรูปทรงรีซึ่งมีแสงสว่างจ้าบินข้ามท้องฟ้าไปอย่างรวดเร็ว Continue reading แถลงการณ์จากรัฐบาลเรื่องเหตุการณ์จานบินตกที่เมืองรอสเวลล์ (Roswell)