The Philadelphia Experiment เรื่องจริงหรือเรื่องโกหก

The Philadelphia Experiment เรื่องจริงหรือเรื่องโกหก

สําหรับเนื้อหาในจดหมายของ คาร์ลอส อัลเยนเด กับ คาร์ล อัลเลน นั้นมีลักษณะที่เป็นการเสนอแนวคิดและถกเถียงถึงทฤษฎีการเคลื่อนย้ายมวลสารและการเดินทางข้ามเวลา คล้ายผู้ที่สนใจในเรื่องนี้แล้วต้องการหาเวทีในการแสดงความคิดเห็น และที่เลือกส่งไปให้กับมอร์ริส เจสซัพ นั้นก็ เชื่อว่าเป็นเพราะเขากําลังค้นคว้าเรื่องเดียวกันอยู่นั่นเอง โดยสิ่งที่ อัลเยนเด และ อัลเลน เสนอมาในจดหมายนี้ก็มีอยู่ในภาคหนึ่งของหนังสือกรณีของยูเอฟโอที่เจสซัพเขียนนั่นเอง Continue reading The Philadelphia Experiment เรื่องจริงหรือเรื่องโกหก