The Philadelphia Experiment เรื่องจริงหรือเรื่องโกหก

The Philadelphia Experiment เรื่องจริงหรือเรื่องโกหก

สําหรับเนื้อหาในจดหมายของ คาร์ลอส อัลเยนเด กับ คาร์ล อัลเลน นั้นมีลักษณะที่เป็นการเสนอแนวคิดและถกเถียงถึงทฤษฎีการเคลื่อนย้ายมวลสารและการเดินทางข้ามเวลา คล้ายผู้ที่สนใจในเรื่องนี้แล้วต้องการหาเวทีในการแสดงความคิดเห็น และที่เลือกส่งไปให้กับมอร์ริส เจสซัพ นั้นก็ เชื่อว่าเป็นเพราะเขากําลังค้นคว้าเรื่องเดียวกันอยู่นั่นเอง โดยสิ่งที่ อัลเยนเด และ อัลเลน เสนอมาในจดหมายนี้ก็มีอยู่ในภาคหนึ่งของหนังสือกรณีของยูเอฟโอที่เจสซัพเขียนนั่นเอง Continue reading The Philadelphia Experiment เรื่องจริงหรือเรื่องโกหก

เรื่องลึกลับว่าด้วยการทดลองที่ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Experiment)

Philadelphia Experiment

กล่าวถึงเรื่องเล่าลือสะท้านโลกซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกเรื่องหนึ่งและอยู่ในความสนใจของผู้คนทุกยุคทุกสมัยเช่นกัน ก็ต้องกล่าวถึงเรื่องของ “ฟิลาเดลเฟีย เอ็กซ์เพอริเมนต์ (Philadelphia Experiment)” หรือ “การทดลองที่ฟิลาเดลเฟีย” ซึ่งเล่าลือกันว่าเป็นการ ทดลองเดินทางย่นระยะเวลาหรือการเคลื่อนย้ายมวลสาร ที่ดําเนินการโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ (United States Navy) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1943 ในช่วงระหว่างที่ยังอยู่ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 Continue reading เรื่องลึกลับว่าด้วยการทดลองที่ฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Experiment)